فلسفه براي نوآموزان(كتاب‌دوم)پرسش‌(آفرينگان) ^

کد شناسه :1155
فلسفه براي نوآموزان(كتاب‌دوم)پرسش‌(آفرينگان) ^

كتاب‌هايي كه درباره فلسفه منتشر مي‌شوند شامل موارد مختلفي است از شرح حال و انديشه‌هاي فلاسفه تا موضوعات فلسفي. اين كتاب‌ها مسائل غامضي را با زباني دشوار بيان مي‌كنند كه فهم آن براي بسياري از خوانندگان اگر نگوييم ناممكن ولي دشوار است. كتاب حاضر از آن دسته از كتاب‌هايي است كه با هدف تدريس در دبيرستان‌ها و براي گروه سني نوجوان تأليف شده است. به راستي فلسفه و مطالعه آن به چه كار مي‌آيد؟ فلسفه مي‌تواند همه هستي آدمي را زير و زبر كند. اين كتاب به خوبي مي‌آموزد كه چگونه فلسفه را نه فقط در كلاس درس كه در زندگي روزانه نيز مي‌توان به كار بست. از نقاط قوت اين دو كتاب ترتيب موضوعي مباحث آن است. بيشتر كتاب‌هاي آموزشي فلسفه به ترتيب تاريخي به فيلسوفان و مكتب‌هاي فلسفي يا تاريخ فلسفه مي‌پردازند اما محور اصلي اين دو كتاب موضوعات آن است و ممكن است در برخي مباحث آراي يك فيلسوف عهد باستان در كنار نظرهاي يك فيلسوف معاصر قرار گيرد. مؤلفان اين كتاب‌ها كوشيده‌اند از مهم‌ترين فلاسفه ياد كنند. حتي اگر آن فيلسوف در قيد حيات باشد. از اين‌رو خوانندگان كتاب با رويكردهاي جديد در فلسفه نيز آشنا مي‌شود، كه از ديگر نقاط قوت كتاب به شمار مي‌آيد. همان طور كه اشاره شد و مؤلفان هم در ابتداي كتاب توضيح داده‌اند، اين اثر براي گروه سني نوجوان تأليف شده است، اما به نظر مي‌رسد كه براي عموم علاقه‌مندان و دانشجويان فلسفه جذاب و آموزنده باشد. هر فصل اين كتاب با گفتگويي شبه واقعي و ساده ميان دو نوجوان خيالي آغاز مي‌شود كه بر سر برخي مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند. اختلاف نظر آن‌ها در هر فصل دو رويكرد فلسفي مختلف را درباره موضوعي كه عنوان آن فصل است نشان مي‌دهد. به بيان روشن‌تر در هر فصل دو يا چند رويكرد اصلي درباره مباحث مهم فلسفه بررسي مي‌شود. هر گفتگو با يك آزمون خيالي پي گرفته مي‌شود تا ادعاهاي مناقشه‌برانگيز مورد آزمايش قرار گيرند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر